ZT-27-2022

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: WEGA-MS spol. s r.o.
 • IČO: 30998328
 • Adresa:Pálenícka 601
 • Celková suma:3 985,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-27-2022
 • Predmet: oprava sondy LA 523, SN 30690 k ultrazvukovému prístroju ESAOTE výmenným spôsobom
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Mickiewiczova, Bratislava
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:14.04.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 19.04.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť