zt-27-2018

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Siemens Healthcare s.r.o.
 • IČO: 48146676
 • Adresa:Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
 • Celková suma:6 444,96 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: zt-27-2018
 • Predmet: oprava prístroja - C rameno RTG prístroja SIREMOBIL zn. SIEMENS
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica akad. L. Dérera, limbova 5, 833 05 Bratislava
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: p. Božena Kalmanová, ztkramare@kr.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:15.02.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 19.02.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť