ZT-26-2020

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: B.Braun Medical s.r.o
 • IČO: 31350780
 • Adresa:Hlučínska 3, BRATISLAVA
 • Celková suma:2 222,33 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-26-2020
 • Predmet: oprava vŕtacieho systému Acculan ITI - 2 ks batéria
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica akad. L. Dérera
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: ztkramare@kr.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:05.02.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 07.02.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť