ZT-26-2018

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Pavel Stáňa - CHIRSERVIS
 • IČO: 44174110
 • Adresa:Miletičova 46, 821 08 Bratislava
 • Celková suma:2 932,80 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-26-2018
 • Predmet: oprava 5 ks inštrumentov k cytoskopu, optiky, resektoru
 • Opis predmetu zákazky:nemocnica akad. L. Dérera, Kramáre
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka:
  p. Kalmanová, Zdravotechnika (ztkramare@kr.unb.sk)
 • Dátum zverejnenia:14.02.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 15.02.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť