ZT-25-2022

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Surgitech s.r.o.
 • IČO: 50197975
 • Adresa:Pri Suchom mlyne 58, 811 04 Bratislava
 • Celková suma:2 268,36 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-25-2022
 • Predmet: oprava 2 ks operačných lámp Maquet X TEN
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Ružinov
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:14.04.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 19.04.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť