ZT-25-2018

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: ULTRAMED s.r.o.
 • IČO: 36638404
 • Adresa:Š.Moysesa 431, 965 01 Žiar nad Hronom
 • Celková suma:7 892,40 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-25-2018
 • Predmet: oprava bronchofibroskopu BF-1T 60 zn. Olympus
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Ružinov
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Mgr. Petra Šípková, sipkova@ru.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:13.02.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 15.02.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť