ZT-24-2020

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: DARTIN Slovensko spol. s r.o.
 • IČO: 31676936
 • Adresa:Ľ. Podjavorinskej 25, 080 05 PREŠOV
 • Celková suma:1 614,84 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-24-2020
 • Predmet: oprava prístroja - MediTherm II. systém G01012
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Ružinov
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: zt@ru.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:07.02.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 10.02.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť