ZT-24-2019

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: SKANTECH spol. s r.o.
 • IČO: 35800046
 • Adresa:Sekurisova 16, 841 02 Bratislava
 • Celková suma:4 987,16 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-24-2019
 • Predmet: oprava prístroja - 2 ks sterilizátory HSS6613AR-2 zn. Getinge
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Ružinov
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: latalova@ru.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:01.02.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 01.02.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť