ZT-23-2019

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Marián Hammel s.r.o.
 • IČO: 47 773 600
 • Adresa:Hody 1246, 924 01 Galanta
 • Celková suma:1 080,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-23-2019
 • Predmet: oprava prístroja - RTG EIDOS 3000 - nereaguje na zapnutie
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Ružinov
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: latalova@ru.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:31.01.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 01.02.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť