ZT-23-2018

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: MG - Slovakia s.r.o.
 • IČO: 48027073
 • Adresa:Hurbanova 3130/9, 916 01 Stará Turá
 • Celková suma:4 794,90 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-23-2018
 • Predmet: oprava ureterorenoscopu 8703.523
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, Bratislava
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: p. Janette Hájovská , zdravotechnika@pe.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:08.02.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 12.02.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť