ZT-22-2019

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Siemens Healthcare s.r.o.
 • IČO: 48146676
 • Adresa:Lamačská cesta 3/A, Bratislava 4
 • Celková suma:4 579,68 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-22-2019
 • Predmet: oprava prístroja - RTG C rameno ARCADIS Varic Gen2 - KUCH zn. Siemens ( výpadok obrazovej jednotky - nefunkčné káble)
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica akad. L. Dérera, Limbova, Bratislava
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: ztkramare@kr.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:31.01.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 01.02.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť