zt-22-2018

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: TATRAMED spol. s r.o.
 • IČO: 31328172
 • Adresa:Líščie údolie 7, 841 04 Bratislava
 • Celková suma:1 659,60 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: zt-22-2018
 • Predmet: oprava Monitor - 2kanálový NEUROSIGN 1, stimul sonda zn. INOMED
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica akad. L. Dérera, Limbová 5, 833 05 Bratislava
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: winklerova@unb.sk
 • Dátum zverejnenia:06.02.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 08.02.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť