ZT-21-2020

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: S&T Slovakia s.r.o.
 • IČO: 31349935
 • Adresa:Mlynské Nivy 71, Bratislava 2
 • Celková suma:8 038,80 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-21-2020
 • Predmet: oprava USG ENVISOR C HD zn. Philips
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Ružinov
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: zt@ru.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:29.01.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 29.01.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť