ZT-21-2018

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: MESSER-MEDICAL HOME CARE SLOVAKIA s.r.o.
 • IČO: 46378979
 • Adresa:Piešťanská 12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
 • Celková suma:1 772,34 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-21-2018
 • Predmet: oprava anestezilogického prístroja AVANCE S/5ADU GE
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Ružinov
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Mgr. Petra Šípková, sipkova@ru.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:06.02.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 08.02.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť