ZT-20-2020

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Skantech, s.r.o.,
 • IČO: 35800046
 • Adresa:Sekurisova 16, 841 02 Bratislava
 • Celková suma:2 517,08 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-20-2020
 • Predmet: oprava prístroja - parný sterilizátor HS6610EC-1 zn. Getinge
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica akad. L. Dérera
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: ztkramare@kr.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:28.01.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 29.01.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť