ZT-2-2019

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: MEDATA Slovakia spol. s.r.o.
 • IČO: 31 347 657
 • Adresa:Panenská 24 811 03 Bratislava
 • Celková suma:1 522,80 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-2-2019
 • Predmet: oprava prístroja - ATL HDI15 (nezapne sa obraz na monitore)
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica akad. L. Dérera, Kramáre
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: zdravotechnika@kr.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:08.01.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 08.01.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť