zt-19-2019

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: SKANTECH spol. s.r.o.
 • IČO: 35800046
 • Adresa:Sekurisova 16, 84102 Bratislava
 • Celková suma:1 497,16 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: zt-19-2019
 • Predmet: oprava - dezinfekčná umývačka Getinge Decomat 4656GDT
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Ružinov
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: zt@ru.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:30.01.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 04.02.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť