ZT-19-2018

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: E-BA tpz, spol. s.r.o.
 • IČO: 31367712
 • Adresa:Votrubova 11, 821 09 Bratislava
 • Celková suma:4 541,99 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-19-2018
 • Predmet: oprava komponentov k prístroju ERBOKRYO AE
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Ružinov
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: p. Boskovičová, zt@ru.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:05.02.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 06.02.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť