ZT-18-2020

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: ULTRAMED s.r.o.
 • IČO: 36638404
 • Adresa:Š.Moysesa 431/14 965 01 Žiar nad Hronom
 • Celková suma:1 724,26 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-18-2020
 • Predmet: oprava prístroja - teleskop 12°A22001A
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: zdravotechnika@pe.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:29.01.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 29.01.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť