ZT-159-2018

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: R A D I X spol. s r.o.
 • IČO: 00615803
 • Adresa:Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica
 • Celková suma:3 900,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-159-2018
 • Predmet: oprava prístroja - rhino-laryngo fibrosko zn. Storz
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Ružinov
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: p. Boskovičová, zt@ru.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:09.10.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 11.10.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť