ZT-156-2018

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: SKANTECH, s.r.o.
 • IČO: 35800046
 • Adresa:Sekurisova 16, Bratislava 4
 • Celková suma:1 741,99 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-156-2018
 • Predmet: oprava prístroja - autokláv Ster.Getinge HS6610EC parný
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica akad. L. Dérera
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: ztkramare@kr.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:05.10.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 05.10.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť