ZT-155-2018

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: E-BA tpz, spol. s.r.o.
 • IČO: 31367712
 • Adresa:Votrubova 11, 821 09 Bratislava
 • Celková suma:3 545,20 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-155-2018
 • Predmet: oprava prístroja - ERBOKRYO - kryosonda kataraktická
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Ružinov
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: zt@ru.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:02.10.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 02.10.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť