ZT-154-2018

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: B. Braun Medical s.r.o.
 • IČO: 31350780
 • Adresa:V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4
 • Celková suma:2 068,95 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-154-2018
 • Predmet: oprava oscilačnej pílky GA673 Aesculap
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnia Ružinov
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: p.Boskovičová, zt@ru.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:28.09.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 01.10.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť