ZT-154-2018

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov:
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-154-2018
 • Predmet: oprava oscilačnej pílky GA673 Aesculap
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnia Ružinov
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: p.Boskovičová, zt@ru.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:28.09.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 01.10.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť