ZT-15-2019

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Siemenes Healthcare s.r.o.,
 • IČO: 48146676
 • Adresa:Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
 • Celková suma:4 997,28 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-15-2019
 • Predmet: oprava prístroja SOMATOM SENSATION 16
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Staré Mesto
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: jana.jordanova@unb.sk
 • Dátum zverejnenia:28.01.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 28.01.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť