ZT-148-2018

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: ULTRAMED s.r.o.,
 • IČO: 36638404
 • Adresa:Š. Moysesa 431/14, 965 01 Žiar nad Hronom
 • Celková suma:1 824,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-148-2018
 • Predmet: oprava prístroja - videogastroskop GIF-Q165
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Petržalka
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: p. Hájovská
 • Dátum zverejnenia:20.09.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 20.09.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť