ZT-146-2018

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: SKANTECH, s.r.o.
 • IČO: 3580004635800046
 • Adresa:Sekurisova 16, Bratislava 4
 • Celková suma:6 505,58 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-146-2018
 • Predmet: oprava prístroja - kombinovaný sterilizátora HS6613AR zn. Getinge
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Ružinov
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: p. Boskovičová
 • Dátum zverejnenia:14.09.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 14.09.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť