ZT-145-2019

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Medtronic Slovakia s.r.o.
 • IČO: 46410759
 • Adresa:Karadžičova 16, 821 08 Bratislava
 • Celková suma:1 587,60 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-145-2019
 • Predmet: BTK + výmena filtrov 7 ks ohrievač pacienta Warm Touch 5900 zn. Nellcor
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Ružinov
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: zt@ru.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:05.09.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 05.09.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť