ZT-145-2018

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Messer Medical Home Care Slovakia s.r.o.
 • IČO:
 • Adresa:Piešťanská 12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
 • Celková suma:1 355,64 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-145-2018
 • Predmet: oprava prístrojov - inkubátor Lullaby, 2 ks
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Ružinov, Ružinovská ulica, Bratislava
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: p. Boskovičová, zt@ru.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:13.09.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 13.09.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť