ZT-142-2019

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: DRÄGER Slovensko s.r.o.
 • IČO: 31439446
 • Adresa:Radlinského 40 a, Piešťany
 • Celková suma:1 215,62 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-142-2019
 • Predmet: oprava prístroja - inkubátor CALEO zn. Dräger
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Ružinov
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: zt@ru.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:28.08.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 28.08.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť