ZT-141-2019

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: TIMED, s.r.o.
 • IČO: 00602175
 • Adresa:Trnavská cesta 112, Bratislava 2
 • Celková suma:2 823,66 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-141-2019
 • Predmet: oprava prístroja - vŕtací systém MIDAS REX Legend stylus EM 200 (bolden od vrtacieho systému po zapnutí a nasadení násadca nefunguje)
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica - akad. L. Dérera
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: ztkramare@kr.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:22.08.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 22.08.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť