ZT-14-2020

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: INTES Poprad, s.r.o.
 • IČO: 36449814
 • Adresa:Nám. sv. Egídia 95, 058 01 Poprad
 • Celková suma:3 780,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-14-2020
 • Predmet: oprava - USG Voluson S10 BT16
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Ružinov
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: latalova@ru.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:23.01.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 27.01.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť