ZT-139-2019

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: RADIX spol. s r.o.
 • IČO: 00615803
 • Adresa:Kremnička 36 974 05 Banská Bystrica
 • Celková suma:3 705,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-139-2019
 • Predmet: oprava prístroja - Rhino-laryngo-Fibroskop
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Ružinov
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: zt@ru.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:16.08.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 16.08.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť