ZT-137-2019

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Medtronic Slovakia s.r.o.
 • IČO: 46410759
 • Adresa:Karadžičova 16, Bratislava 2
 • Celková suma:4 109,40 € (DPH sa neuplatňuje)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-137-2019
 • Predmet: oprava 3 ks zvlhčovačov Aerodyne 2000 k ventilátoru Puritan Bennett
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Ružinov
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: zt@ru.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:14.08.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 14.08.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť