ZT-135-2019

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Medtronic Slovakia s.r.o.
 • IČO: 46410759
 • Adresa:Karadžičova 16, Bratislava 2
 • Celková suma:2 184,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-135-2019
 • Predmet: na BTK 4 ks prístrojov - ventilátor na umelú pľúcnu ventiláciu Puritan Bennett: 1.) NPB 840, v. č.: 3510091106, inv. č.: 1I08230 2.) NPB 840, v. č.: 3510091105, inv. č.: 1I08233 3.) NPB 980, v. č.: 35B1401886, inv. č.: 1I08734 4.) NPB 980, v. č.: 35B1
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Ružinov
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:12.08.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 12.08.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť