ZT-132-2019

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: ULTRAMED s.r.o.,
 • IČO: 36638404
 • Adresa:Š. Moysesa 431/14, 965 01 Žiar nad Hronom
 • Celková suma:1 724,26 € (DPH sa neuplatňuje)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-132-2019
 • Predmet: oprava prístroja - komponent k cytoskopu optika 70°A22003A zn. Olympus
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Ružinov
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: zt@ru.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:06.08.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 06.08.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť