ZT-130-2019

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Dräger Slovensko s.r.o.
 • IČO: 31439446
 • Adresa:Radlinského 40a 921 01 Piešťany
 • Celková suma:1 298,52 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-130-2019
 • Predmet: oprava prístroja - Inkubátor Caleo zn. Drager
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Ružinov
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: zt@ru.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:30.07.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 01.08.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť