ZT-13-2020

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: ULTRAMED s.r.o
 • IČO: 36638404
 • Adresa:Š. Moysesa 431 , 96501 Žiar nad Hronom
 • Celková suma:1 896,00 € (DPH sa neuplatňuje)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-13-2020
 • Predmet: oprava prístroja - videogastroskop GIF Q180 zn. OLYMPUS
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Kramáre
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: zt@kr.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:21.01.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 21.01.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť