ZT-13-2019

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: UniqueMedical, s.r.o.,
 • IČO: 46729429
 • Adresa:Ulica svornosti 42, 821 06 Bratislava
 • Celková suma:5 616,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-13-2019
 • Predmet: oprava ultlrazvukovej sondy UST 5412 k USG ALOKA ALPHA 7 - poškodená
 • Opis predmetu zákazky:Nmocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská, Bratislava
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: zdravotechnika@pe.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:24.01.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 24.01.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť