ZT-129-2019

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov:
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-129-2019
 • Predmet: Oprava turniketu ELSA
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Petržalka
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: zdravotechnika@pe.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:24.07.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 27.07.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť