ZT-123-2019

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: E-BA tpz, spol. s r.o.,
 • IČO: 31367712
 • Adresa:Votrubova 11, 821 09 Bratislava
 • Celková suma:2 863,68 € (DPH sa neuplatňuje)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-123-2019
 • Predmet: BTK - 8 ks koagulácií zn. ERBE (6 ks VIO a 2 ks ICC)
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Ružinov
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: zt@ru.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:17.07.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 17.07.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť