ZT-111-2020

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: SKANTECH spol. s r.o.
 • IČO: 35 800 046
 • Adresa:Sekurisova 16, 841 02 Bratislava
 • Celková suma:3 656,81 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-111-2020
 • Predmet: oprava dezinfekčnej umývačky OP Getinge model Decomat 46 2GET
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Ružinov
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:22.09.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 24.09.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť