ZT-11-2020

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Sanova Pharma GMBh
 • IČO: ATU14199605
 • Adresa:Haidelstrasse, 111 Vienna, Rakúsko
 • Celková suma:3 127,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-11-2020
 • Predmet: servis prístroja - ULRICH CT Motion
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Staré Mesto
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: jana.jordanova@sm.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:17.01.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 17.01.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť