ZT-106-2020

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Medtronic Slovakia s.r.o.
 • IČO: 46410759
 • Adresa:Karadžičova 12, 821 08 Bratislava
 • Celková suma:2 868,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-106-2020
 • Predmet: BTK 4 ks anesteziologické prístroje NPB a 6 ks zvlhčovače AERODYNE
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Ružinov
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: zt@ru.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:03.09.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 07.09.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť