ZT-103-2020

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: E-BA tpz, spol. s r.o.
 • IČO: 31367712
 • Adresa:Votrubova 11 821 09 Bratislava
 • Celková suma:2 296,90 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-103-2020
 • Predmet: oprava prístroja - elektrokoagulačný prístroj ERBOTOM ICC 350 zn. ERBE
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica akad. L. Dérera, Kramáre
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: zt@kr.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:03.09.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 03.09.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť