ZT-10-2019

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: MEDATA Slovakia spol. s r.o.
 • IČO: 31 347 657
 • Adresa:Panenská 24, 811 03 Bratislava
 • Celková suma:2 292,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-10-2019
 • Predmet: oprava prístroja cievná sonda L12-5 k USG ATL HDI (poškodená izolácia)
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica akad. L. Dérera, Kramáre
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: ztkramare@kr.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:18.01.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 18.01.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť