ZT-1-2020

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: ULTRAMED s.r.o
 • IČO: 36638404
 • Adresa:Š. Moysesa 431 , 96501 Žiar nad Hronom
 • Celková suma:2 668,69 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-1-2020
 • Predmet: oprava harmonického UZV skalpela Sonosurg T 3071 Olympus
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská, Bratislava
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: zdravotechnika@pe.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:08.01.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 08.01.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť