Z2022834

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov:
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: Z2022834
 • Predmet: Vajcia
 • Opis predmetu zákazky:Slepačie vajcia čerstvé veľkosti "M"
  250 000 ks
  Trvanlivosť min. 21 dní od dodania tovaru
  Velkosť "M"
  Akosť A
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Obchodovane cez EKS
 • Dátum zverejnenia:08.02.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 14.02.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť