Z20227396

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: NIMAG, spol. s r.o.
 • IČO: 31337775
 • Adresa:Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
 • Celková suma:8 880,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: Z20227396
 • Predmet: Dovybavenie operačného stola
 • Opis predmetu zákazky:Dovybavenie operačného stola pre potreby gynekologickej operačnej sály v zmysle držiakov nôh s plynovou vzperov, polstrovaním a prichytávacími svorkami, plus doplnenie stola o integrovaný zasúvací lavór
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:11.07.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 18.07.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť