Z20225967

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov:
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: Z20225967
 • Predmet: Farby, laky
 • Opis predmetu zákazky:farba, náter, stierka, riedidlo, páska, fólia, papier, špachtla, štetec, valček, lyžica, tyč, kliny, hladítko, lepidlo
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:08.06.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 14.06.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť