Z20224370

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: TOPLIGHT, s.r.o.
 • IČO: 36588831
 • Adresa:Rozvojová 2, 04011 Košice SVK
 • Celková suma:12 718,80 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: Z20224370
 • Predmet: Svietidlá
 • Opis predmetu zákazky:
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:24.05.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 31.05.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť